Projeler

  İstanbul Geneli Yol, Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı BÜYÜKÇEKMECE E-5 ARAÇ ALTGEÇİT İNŞAATI İŞİ
  Söz konusu proje kapsamında; 350 metre uzunlukta olup 100metresi kapalı kesit tünel kısmını oluşturmaktadır. Deniz ve Yer altı su seviyesinin altına bulunan E5-Altgeçit köprüsü tamamen spesifik bir proje olarak tasarlanmış olup su içerisinde çalışmanın nasıl bir yöntemle yapılabileceğinin bir örneğini bu projede görmekteyiz. Öncelikle yan binaların ve E5 karayolunun alt geçit imalatından etkilenmemeleri için kazıklı iksa ve istinad yapıları yapılmıştır. Kapalı kesit döşeme ise iş mahalinin kedemeli olarak trafik kesilmek suretiyle yerinde dökme plak sistem tercih edilmiştir. bu imalatları yapılmasına müteakip, kazı çalışmaları kademeli olarak iş makinaları kullanılmıştır. Bu makinaların çalışabilmesi için zemin iyileştirmesi yapılarak çözülmüştür. Öncelikle yan iksa ve istinad kazıklarında sızan suların bertarafı ve "U" kesit oluşturulacak betonarme yapında su yalıtımı alt kabuğunu oluşturulmuştur. Bohçalama sistem su yalıtımına müteakip su içerisinde kendisini taşıyabilecek ağırlıkta ve kesitte betonarme kesitin uygulaması yapılmış ve bu şekilde deniz ve yeraltı su seviyesinin altıda planlanan geçidin "U" kabuk kesiti yüzdürülmek suretiyle imalatı gerçekleşmiştir.